ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 1. ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਫਸੀ ਬਾਰਸੀਲੋਨਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਰਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ ਸਫਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ...